Loading... 
 
DPJN 2018

Uvod

Letošnji Dnevi prakse javnih naročil bodo v znamenju številnih sprememb, ki so se zgodile na področju javnega naročanja ali pri področni zakonodaji, ki vpliva tudi na javno naročanje. Tako je prišlo do spremembe Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-B), do nove Uredbe o zelenem javnem naročanju ter do sprejema »novega gradbenega trojčka«- nove gradbene zakonodaje.
Približuje se datum pričetka elektronskega javnega naročanja, prav tako pa je ZPVPJN uvedel portal eRevizija, ki bo prav tako pomenil korak k elektronskemu poslovanju v pravu javnih naročil.

Rdeča nit letošnjih Dnevov prakse javnih naročil je uporaba vseh novosti v praksi. Strokovni in izkušeni predavatelji bodo udeležencem predstavili, kako novosti vplivajo na uporabo pravil javnega naročanja z vidika naročnikov ter ponudnikov, ter kaj so in bodo novosti pomenile za prakso javnih naročil. Velik poudarek bo dan primerom iz prakse ter vprašanjem udeležencev ter reševanju konkretnih dilem, s katerimi so se ti srečali pri izvajanju svojih delovnih nalog.

Tako bo med drugim predstavljeno, katere so bistvene novosti zadnjega leta, ki so kakorkoli povezane s pravom javnih naročil, kako jih najbolj učinkovito vključiti v izvajanje javnih naročil, kako prilagoditi razpisne dokumentacije ter ravnanje ponudnikov pri oddaji ponudb, da bo povsem skladno z vsemi novosti ter katere so največje dileme, ki jih novosti s seboj prinašajo, vključno z odgovori nanje.

Posebna sekcija bo namenjena posebnostim v fazi priprave javnega naročila, predvsem tistim, ki se nanašajo na skupno javno naročanje, na določbe v zvezi s podizvajalci in konzorcijem v razpisni dokumentaciji ter na oblikovanje meril v razpisni dokumentaciji.
Posebna sekcija bo nadalje namenjena naročilom, za katera se ZJN-3 ne uporablja v celoti, med katere sodijo evidenčna naročila, socialne in druge posebne storitve ter in-house javna naročila .

Pomemben poudarek pa bo tudi na pogodbah o izvedbi javnega naročila, za katere spremembe pogodbe ni potrebno izvesti novega postopka javnega naročanja ter posebnosti v zvezi z okvirnim sporazumom.

Programski vodji Dnevov prakse javnega naročanja sta odvetnica mag. Maja Koršič Potočnik in odvetnica Maja Prebil, Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p. d.o.o.

Komu je namenjeno srečanje

 • ponudnikom v postopkih javnega naročanja
 • naročnikom v postopkih javnega naročanja
 • strokovnjakom, ki so odgovorni za pripravo ponudb oziroma za vodenje postopkov javnega naročanja
 • članom strokovnih komisij pri naročnikih
 • strokovnjakom, ki se ukvarjajo z vodenjem in načrtovanjem investicij
 • vsem drugim, ki aktivno in po strokovni plati pripomorejo k razvoju prakse javnega naročanja v Republiki Sloveniji

Program in urnik

9.00
Uvodni nagovor

1. Sekcija NOVOSTI NA PODROČJU JAVNEGA NAROČANJA

09:15 - 10:00
Pregled sprememb, ki jih prinaša novela A ZJN-3 in sprememb, ki jih prinaša uvedba elektronskega javnega naročanja
Sašo Matas, generalni direktor Direktorata za javno naročanje na Ministrstvu za javno upravo
10:00 - 10:35
Pregled sprememb, ki jih prinaša Zakon o pravnem varstvu v postopku javnega naročanja
mag. Urška Skok Klima , Direktorat za javno naročanje pri Ministrstvu za javno upravo
10:35 - 11:00
Novosti, ki jih prinaša Uredba o zelenem javnem naročanju
Maja Marinček, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje, Sektor za sistem javnega naročanja
11:00 - 11:30
Razprava z možnostjo zastavljanja konkretnih vprašanj
11:30 - 12:00
Odmor

2. Sekcija POSEBNOSTI V FAZI PRIPRAVE JAVNEGA NAROČILA

12:00 - 12:35
Merila po novem, razpoložljiva sredstva in maksimizirana cena
Milena Basta Trtnik, direktorica podjetja Bonorum d. o. o.
12:35 - 13:10
Določbe v zvezi s podizvajalci in konzorcijem v razpisni dokumentaciji
Tomaž Willenpart, dipl. inž. grad., Ministrstvo za infrastrukturo
13:10 - 13:45
Posebnosti skupnega javnega naročanja za naročnike in ponudnike
Neža Planinšič, MJU
13:45 - 14:15
Razprava z možnostjo zastavljanja konkretnih vprašanj
14:15 - 15:30
Kosilo

3. Sekcija NAROČILA, ZA KATERA SE ZJN-3 NE UPORABLJA V CELOTI

15:30 - 16:05
Problematika istovrstnosti blaga in storitev na primeru iz zdravstva
Maja Prebil, odvetnica v Odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d. o. o.
16:05 - 16:35
Socialne in druge posebne storitve
mag. Jana Habjan Piletič, direktorica podjetja JHP d. o . o.
16:35 - 17:10
Nova ureditev neposrednega izvajanja GJS in njihovega izvajanja na podlagi koncesijskih pogodb
prof. dr. Gorazd Trpin, strokovnjak
17:10 - 17:30
Odmor
17:30 - 18:30
Razprava z možnostjo zastavljanja konkretnih vprašanj iz sekcij celega dne
21:00
Večerni dogodek

4. Sekcija POSAMEZNI INSTITUTI JAVNEGA NAROČANJA V LUČI ORGANOV NADZORA

09:00 - 09:35
Standard obrazloženosti odločitve o oddaji javnega naročila
Borut Smrdel, predsednik Državne revizijske komisije
09:35 - 10:10
Kako bo spremenjena gradbena zakonodaja vplivala na javna naročila
mag. Maja Koršič Potočnik , odvetnica v Odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d. o. o.
10:10 - 10:45
Vse posebnosti izvajanja okvirnega sporazuma
Branko Kašnik, Inštitut za javno zasebno partnerstvo
10:45 - 11:15
Razprava z možnostjo zastavljanja konkretnih vprašanj
11:15 - 11:45
Odmor

5. Sekcija POGODBA O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

11:45 - 12:20
Sodna praksa na področju sofinanciranja iz javnih sredstev
Maja Prebil, odvetnica v Odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d. o. o.
12:20 - 12:55
Za katere spremembe pogodbe ni potrebno izvesti novega postopka javnega naročanja?
mag. Maja Koršič Potočnik, odvetnica v Odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d. o. o.
12:55 - 13:30
Unovčevanje bančnih garancij
as. Filip Dougan, mag. prava, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta
13:30 - 14:15
Razprava z možnostjo zastavljanja konkretnih vprašanj iz sekcij obeh dni
14:15 - 14:30
Zaključek in zahvala udeležencem

Prijava in kotizacija

Prijava na 2. dneve prakse javnih naročil

Dnevi prakse javnih naročil bodo bo v četrtek, 5., in petek, 6. aprila 2018, v Laškem, kongresni center Thermana park Laško.

Prijave sprejemamo s spletno prijavnico https://praksajn.uradni-list.si/, po faksu 01 425 14 18 ali po pošti.

Plačilo

Na podlagi poslane prijavnice vam bomo izstavili predračun, ki ga je treba poravnati pred izvedbo dogodka. Plačilo je pogoj za udeležbo na dogodku.

Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Kotizacija

Kotizacija za udeležbo na 2. Dnevih prakse javnih naročil 2018 je 365 € (brez DDV).

V ceno so poleg udeležbe na srečanju vključeni gradivo predavanj, kosilo prvi dan srečanja, družabni večer, pogostitev med odmori in potrdilo o udeležbi.

Popusti

10% popust za zgodnjo prijavo.
Velja za prijave do 9. marca 2018.

10% popust za 2 ali več udeležencev.

Pri obeh pogojih se oba popusta upoštevata.

Prijavnica

 

Informacije

po telefonu pri Klavdiji Križaj, tel.: 01 200 18 51

spletna stran: https://praksajn.uradni-list.si/

e-pošta: klavdija.krizaj@uradni-list.si ali

naslov: Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana

Odjava

Za odjave, prejete po 4. aprilu 2018, ali v primeru neudeležbe na dogodku ne vračamo kotizacije.
Pisne odjave upoštevamo do 29. marca 2018, pri kasnejši odjavi zaračunamo 20 % kotizacije za administrativne stroške.

Ob morebitni neudeležbi brez predhodne odjave ne vračamo kotizacije.

Nastanitev

Za udeležence smo se dogovorili za nastanitev v spodnjih hotelih po posebno ugodnih cenah:


Hotel Thermana Park LaškoPrenočitev z zajtrkom na osebo
Enoposteljna soba81,00 €
Dvoposteljna soba57,75 €

Cene vključujejo DDV.

Pravočasno si rezervirajte nastanitev in pri rezervaciji navedite sklic »Dnevi prakse javnih naročil«, da boste deležni najugodnejše ponudbe.

Lokacija

Kongresni center Thermana park Laško, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško

Pokrovitelji

Za sodelovanje in podporo pri izvedbi kongresa se zahvaljujemo našim poslovnim partnerjem:

POKROVITELJI

URADNA VODA DOGODKA

URADNA KAVA DOGODKA

Odmevi po dogodku 2017

Nekaj mnenj udeležencev 2017

 • Zelo dobro izbrane teme, kakovostna predavanja in odlična organizacija.
 • Ena boljši konferenc v zadnjem času.
 • Pohvala za organizacijo dogodka in strokovnost predavanj.
 • Pohvalil bi možnost postavljanja vprašanj v naprej.
 • Jasni odgovori na aktualna vprašanja.
 • Odlične teme.


slikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslika

Galerija


slikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslika